top of page

Általános szerződési feltételek

 

1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Top Dog Kft. (a továbbiakban: Top Dog) webáruháza (a továbbiakban: Weboldal) használati feltételeit és a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárlókkal (a továbbiakban: Vásárló) létrejövő szerződések Top Dog által meghatározott szerződéses feltételeit, így a szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével és az attól történő elállással kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő rendelés során elektronikus szerződés jön létre a Vásárló és a Top Dog között. (A Top Dog és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.) A Weboldal használatával a Vásárló jelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Weboldalon állattartáshoz szükséges termékek, állateledelek és felszerelések találhatók meg, hasonlóan a Top Dog üzlethelyiségeiben forgalmazott termékkínálathoz.

A Weboldal használatával és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megvalósuló személyes adat kezelésről szóló tájékoztatásunkat az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Top Dog Kft. (Cégjegyzékszám: 08-09-024899)

 

2. A Top Dog elérhetőségei

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Top Dog Kft.

Adatai és elérhetőségei:

Székhely és postai cím: 9024 Győr, Illyés Gyula u. 8.

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg. 08-09-024899

Adószám: 24292135-2-08

Honlap: www……………topdoggyor.hu

Webshop ügyfélszolgálat elérhetőségének ideje és módjai:

E-mail: ………csibazsolt@gmail.com…….

Telefonszám: …+3670 630 7001………….

Tárhelyszolgáltató adatai: ………wix.com…….

 

3. Jelen ÁSZF hatálya, alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik. A fent megjelölt internetcímen elérhető Weboldalt üzemeltető Top Dog Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a Weboldalon nyújtott szolgáltatás Magyarországra irányul.

A szolgáltatás nyújtására, a Top Dogra, valamint a Vásárlóra – a szolgáltatás igénybevétele során – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre (a továbbiakban: Elkertv.),

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre (a továbbiakban: Fgytv.),

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre.

A Top Dogt fenntartja a jogot a jelen ÁSZF és a Weboldal használati feltételei egyoldalú megváltoztatására való jogát előzetes értesítés mellett, melyet a Weboldalon tesz közzé. A módosított rendelkezések csupán a módosítást követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

4. A szerződéskötéssel kapcsolatos általános információk, a Vásárlók körének meghatározása

A weboldalon a minimum rendelési érték bruttó ………20000…….Ft (a szállítási költség figyelembe vétele nélkül).

A Weboldalon keresztül termékértékesítés kizárólag fogyasztók (az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek) és végfelhasználóként eljáró egyéb jogalanyok mint Vásárlók részére történik, legfeljebb ………-…….Ft (………500 000……. forint) kosárértéket meg nem haladó mennyiségben. Továbbértékesítés céljából leadott megrendelésekre a Weboldal nem vehető igénybe.

A Top Dog-nak jogában áll visszautasítani minden olyan, Weboldalon keresztüli szerződéses ajánlatot, melynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy azt továbbértékesítés céljából, nem végfelhasználóként eljárva tette meg a Vásárló, vagy a megrendelés összértéke a maximális kosárértéket meghaladja. Kérjük a maximális kosárérték felett vásárolni kívánó felhasználóinkat és partnereinket, hogy igényeikkel kapcsolatban vegyél fel a Top Dog-al a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeink valamelyikén:

A Weboldalon elérhető termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton, a leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Egyéb módon, ideértve a telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelést a Top Dog nem fogad el. A rendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Top Dog elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére.

Az elektronikusan leadott megrendelés útján megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés tartalmát ugyanakkor a Top Dog archiválja, és utólag hozzáférhetővé teszi.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

A Top Dog nem fogadott el és nem veti alá magát semmilyen külön magatartási kódex rendelkezéseinek, amely jelen ÁSZF szerint kötött szerződésekre vonatkozna.

 

5. Regisztráció – felhasználói profil létrehozása és törlése

 A Weboldalon keresztül történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz, a megrendelés leadása regisztrációval és anélkül is lehetséges. A Top Dog a regisztráció lehetőségét a további vásárlások megkönnyítése (a regisztrált vásárlók regisztrációs adatait az újabb vásárláskor nem szükséges újra kitölteni), és a csak a regisztrált felhasználók által igénybe vehető különböző egyedi kedvezmények nyújtása céljából (lásd lenti 10. pont) biztosítja.

A felhasználói profil létrehozása két módon lehetséges:

1. A Weboldalon a “Regisztráció” menüpont alatt található regisztrációs felület kitöltésével:

A Főoldalon található “Regisztráció” elnevezésű menüpontra történő kattintással indítható el a Vásárló regisztrációja. A regisztráció két lépésből áll. A “Regisztráció” menüpontra történő kattintást követően megjelenik egy adatlap, melyen a Vásárlónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, email címét, és jelszavát. A regisztrációhoz a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges: a Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. Ezt követően egy megerősítő email kerül kiküldésre a regisztrálni kívánó Vásárló részére, melyet követően a Weboldalon megnyílik a bejelentkezés lehetősége.

2. Nem regisztrált vásárló regisztrációja a vásárlás során megadott adatokkal:

Amennyiben nem regisztrált felhasználóként vásárol, úgy a vásárlás véglegesítésekor a Pénztár oldalon a “Profil létrehozása” checkbox bepipálásával és a rendelés leadásával hozhatja létre profilját, mely során a regisztráció és a profil létrehozása a vásárlás során megadott adatokkal történik.

A rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profilom” linkre kattintást követően van lehetőség a következő adataikat adatok vonatkozásában:

E-mail cím

Vezetéknév

Keresztnév

Szállítási cím

Számlázási cím

Jelszó

A profiladatok megváltoztatása a Vásárló Kosárba helyezett, de még le nem adott megrendelésének adatait is érinti. A megrendelés folyamata során is lehetősége van a regisztrált Vásárlónak az adatok módosítására, pontosítására, azonban az ott történő módosításokat a Weboldal a további vásárlásokhoz nem tárolja!

A Vásárló a Regisztrációja során a “Feliratkozom a Top Dog hírlevélre” jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulását adhatja, hogy a Top Dog a megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint reklám küldése és kedvezmények nyújtása céljából kezelje. A hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevelek alján szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással, vagy a Top Dog részére e-mailben (csibazsolt@gmail.com) vagy postai úton (9024 Győr, Illyés Gyula u. 8.) eljuttatott üzenet útján.

A Vásárló felhasználói profiljának törlését bármikor kérvényezheti, melynek menete a következő: a felhasználó az általa a regisztrációkor megadott e-mail fiókból küld egy „Profil megszüntetési kérelem” tárgyú e-mailt a …csibazsolt@gmail.com……………………. e-mail címre, amiben kérvényezi profiljának törlését. Ezt követően a profil és minden hozzá kapcsolódó adat törlésre kerül a rendszerből 2 munkanapon belül.

 

6. A megrendelés menete

A Vásárló a Weboldalon kiválasztott terméket az adott terméknél megjelenő „Kosárba teszem” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a virtuális kosarába helyezni.

A Top Dog gondos eljárása esetén is előfordulhat, hogy egy-egy termék ára a Weboldalon hibásan kerül feltüntetésre. Ha a Vásárló a hasonló termékek szokásos ára alapján alappal feltételezheti, hogy a feltüntetett vételár hibás, kérjük, hogy a terméket ne helyezze a Kosárba, hanem haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Top Dog Ügyfélszolgálatával a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén, hogy a helyes vételárról meggyőződhessen. A nyilvánvalóan hibás vételáron leadott megrendelést a Top Dog nem köteles teljesíteni.

Miután a kiválasztott terméket a Vásárló a Kosárba helyezi, erről egyidejűleg egy információs ablak jelenik meg, benne tájékoztató szöveggel, arról, hogy a kiválasztott termék a kosárba került.

A vásárlás során Kosárba helyezett termékeket a Weboldal jobb felső sarkában található “Kosár megtekintése” ikonra kattintva lehet megtekinteni. A Kosárban feltüntetésre kerül a kosárba helyezett termék megnevezése, mennyisége és bruttó ára is. Amennyiben több termék kerül Kosárba helyezésre, minden, a Kosárban lévő termékről megjelennek ezek az információk. A Kosárban a Vásárló módosíthatja a kiválasztott termékek mennyiségét, törölheti a Kosárban lévő termékeket, vagy folytathatja a Webáruházban elérhető termékek böngészését és további termékek Kosárba helyezését a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást befejezte, a kiválasztott és Kosárba helyezett termékek megrendelését a Kosár felületéről tudja indítani a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva.

A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően megjelenő “Pénztár” oldalon lehetséges a megrendelni kívánt termékek ellenőrzése, és a számlázási és szállítási adatok megadása/pontosítása:

Ha a Vásárló regisztráció nélkül kívánja megrendelését leadni, a megfelelő mezők kitöltésével meg kell adnia számlázási és szállítási adatait (név, szállítási és számlázási cím, telefonszám és e-mail cím, céges vásárlás esetén adószám).

Regisztrált vásárlók esetén a szállítási és számlázási adatokat a Weboldal a regisztráció során megadott adatokkal automatikusan kitölti, melynek ellenőrzési és az esetleges hibák kijavítása a Vásárló kötelessége és felelőssége. Amennyiben regisztrált vásárló esetén a regisztráció során megadott cím (ami a számlán számlázási címként jelenik majd meg) nem egyezik meg a szállítási címmel, úgy lehetőség van eltérő szállítási cím megadására a „Szállítás másik címre?” kérdés melletti jelölőnéztre történő kattintással. Amennyiben a regisztrált Vásárló az automatikusan megjelenő adatokat pontosítani kívánja, úgy ezen a felületen arra is lehetőség adódik. Az automatikusan megjelenő személyes adatok az „Adatok pontosítása” gombra kattintva szerkeszthetővé válnak, így a Vásárló könnyen, a rendelési folyamatot nem megszakítva tudja adatait javítani.

A Pénztár oldalon a Vásárló egy szabadszavas szövegdobozban egyéb megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez a megrendelt termékekkel, vagy a szállítással kapcsolatban.

A számlázási és szállítási adatok megadása után, szintén a Pénztár oldalon a Vásárló kiválaszthatja az általa preferált fizetési módot. A választható fizetési módokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a jelen ÁSZF alábbi, 8. pontja tartalmazza.

A fizetési mód kiválasztását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva továbbíthatja rendelését a Top Dog felé.

Adatbeviteli hibák javítása: a “Megrendelés elküldése” gombra kattintást megelőzően a Vásárló a “Pénztár” oldalon a megadott adatokat az adott mezőre visszakattintva szabadon módosíthatja, javíthatja. Kérjük Vásárlóinkat, hogy a “Megrendelés elküldése” gombra kattintás előtt mindenképp győződjenek meg a megadott adatok helyességéről.

A megrendelés leadását követően a Vásárló által megadott adatok kivételes esetben, legfeljebb a megrendelés Top Dog általi teljesítését megelőzően módosíthatók a Top Dog Ügyfélszolgálatának 2. pontban részletezett elérhetőségein keresztül. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az olyan teljesítési késedelemért, teljesítés során felmerülő hibáért, amely a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására vezethető vissza, felelősség nem terheli a Top Dog-ot.

 

7. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

A Vásárló a Megrendelés elküldése gomb megnyomásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve elfogadja és kötelező ajánlatot tesz a megrendelt termék(ek) megvásárlására (ajánlati kötöttség), azaz ebben a pillanatban a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

A véglegesített megrendelés leadását követően a Top Dog késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán belül email útján igazolja vissza a megrendelést. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a megrendelés visszaigazolása a megrendelés leadását követő 24 órán belül nem érkezik meg. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek felsorolását és azok bruttó árát, a Vásárló számlázási és szállítási adatait, a megrendelt termékeket kiszállító közreműködő vállalkozás adatait és a kiszállítás várható idejét, továbbá egy, a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF-re mutató linket, melyet a Vásárló pdf formátumban letölthet és elmenthet a saját eszközére.

A megrendelés Top Dog általi, fentiekben részletezett visszaigazolásával a Felek között létrejön a szerződés. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül. A jelen ÁSZF a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az Elkertv. szabályai az irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződésre a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései is alkalmazandók.

A megrendelés visszaigazolását követően a Top Dog kiszállítást végző partnere egy külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelése kiszállításának további részleteivel kapcsolatban.

Ha a Top Dog legnagyobb gondossága ellenére a visszaigazolt megrendelésben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A fenti 4. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbá a Top Dog-nak jogában áll visszautasítani a teljesítést az olyan megrendelések kapcsán, melynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy azt nem fogyasztó vagy végfelhasználóként eljáró egyéb jogalany adta le a Weboldalon, vagy a megrendelés összértéke a maximális kosárértéket meghaladja. A Top Dog köteles a Vásárló által esetlegesen már kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

8. Fizetési feltételek

A megrendelést a Webshopon utánvétes fizetés útján vagy online bankkártyás fizetési lehetőség igénybevétele által lehet kiegyenlíteni.

ONLINE Bankkártyás fizetés (SimplePay):

A megrendelt termék(ek) ellenértéke a megrendelés során azonnal, bankkártyával kiegyenlíthető. A biztonságos bankártyás fizetést az OTP Mobil Kft. szavatolja. Elfogadott bankkártyák: MasterCard, VISA, VISA Electron, internetes használatra alkalmas webkártya. A kártya adatokat kizárólag a OTP Mobil Kft. kezeli az SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon, webshopunk kizárólag a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást. A vásárlás végeztével e-mailben visszaigazolást küldünk a fizetés eredményéről, sikerességéről.

A sikeres tranzakciót követően az OTP Mobil Kft. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru ellenértékével. A tranzakció sikertelennek minősül, amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webshop oldalára, esetleg a böngésző ablak bezárásra kerül, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba. Ha a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

ONLINE Bankkártyás fizetés (BARION):

A Vásárló választása szerint megrendelése ellenértékét online bankkártyás fizetés útján a Barion biztonságos fizetési megoldásával is kiegyenlítheti. Az online bankkártyás fizetések ez esetben a Barion saját rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Top Dog-hoz nem jutnak el, a Top Dog semmilyen adatot nem kér, fogad, tárol a Vásárló bankkártyájával kapcsolatban, azokat kizárólag Barion Payment Zrt. kezeli a saját honlapján. A fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion fizetési felületén. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég megadnia az e-mailcímét és jelszavát a Barion fizetési felületén.

A Barion által elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro (ha internetes használatra alkalmas), VISA, VISA Electron (ha internetes használatra alkalmas), AMEX.

 

További információ: https://www.barion.com/hu/

Webshopunk a Barion-tól kizárólag a tranzakció eredményéről kap tájékoztatást. A vásárlás végeztével e-mailben visszaigazolást küldünk a fizetés eredményéről, sikerességéről.

Fizetés az áru átvételekor (utánvét):

Utánvételi fizetés esetén házhozszállítás választása mellett a Vásárló a termék vételárát a szállítási díjjal együtt a termék átvételekor a futárnak elsősorban készpénzben, illetve amennyiben ennek lehetőségét a futár a technikai felszereltségének függvényében jelzi, választása szerint bankkártyával köteles megfizetni.

Csomagpontra való kiszállítás esetén az utánvét összegét az adott csomagponton készpénzben, illetve amennyiben ennek lehetősége a csomagpont technikai felszereltségének függvényében adott, a Vásárló választása szerint bankkártyával kell megfizetni.

Csomagterminálba való kiszállítás esetén az utánvét összegét az adott terminálon, kizárólag bankkártyával lehet kifizetni.

Utánvétes fizetési mód választása esetén webáruházunk extra kezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a vásárlót.

 

9. A termék átvétele és számlázás

A megrendelés átvétele – a Vásárló választása szerint – házhozszállítással, csomagterminál szolgáltatással, vagy csomagpontra szállítással történik.

Házhozszállítás és csomagpontra való kiszállítás:

A Top Dog csak Magyarország területén belüli címre vállal házhozszállítást. A házhozszállítást a GLS csomagszállító végzik.

GLS csomagpont átvétel során a Vásárló által megjelölt GLS csomagpontra szállítják a csomagot, ahol azt a Vásárló vagy meghatalmazottja által személyesen lehet 5 munkanapon belül átvenni. GLS csomagpontról bővebb információ a következő weboldalon érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu#sleseti-szallitasok/gls-csomagpont

A házhozszállítás és a csomagpontra való szállítás díjairól a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatjuk a vásárlókat.

A Vásárló a termék(ek) átvételét megelőzően köteles a kiszállított termék(ek)et tételesen megvizsgálni, beleértve azok mennyiségét és külső sértetlenségét.

Amennyiben a termékek megfelelnek a megrendelésben foglaltaknak, a termékek átvételét a Vásárló egy erre szolgáló nyilatkozat aláírásával igazolja, amely tanúsítja, hogy a megrendelt termékeket a Vásárló a megrendelésnek megfelelő mennyiségben, sértetlenül átvette. 

Amennyiben a Vásárló az átvétel során azt észleli, hogy a megrendelt termék(ek) nem a megrendelt mennyiségben kerültek kiszállításra, vagy sérülést észlel a terméken vagy a csomagoláson, abban az esetben a kiszállítást végző szolgáltatótól jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Ha a termék az átvétele során láthatóan sérült, a termék visszavételét és a megfelelő csereterméket természetesen minél hamarabb díjmentesen biztosítjuk. A csomag átvételét követően észlelt külső sérüléssel vagy az átvételt követő mennyiségi kifogással kapcsolatos reklamációt a kiszállításkor felvett jegyzőkönyv hiányában azonban a Top Dog nem tud elfogadni.

Csomagterminál szolgáltatás:

A Vásárló választása szerint Magyarország területén belül csomagterminál útján is átveheti a megrendelt termékeket. A csomagterminál szolgáltatást a FoxPost Zrt. nyújtja.

Amennyiben a Vásárló átvételi módként csomagterminál szolgáltatást választ, úgy a megrendelt termék a Vásárló által megjelölt csomagautomatába kerül kiszállításra. Ennek megtörténtéről a Vásárló a megadott elérhetőségén értesítést kap, mely tartalmazza az átvételhez szükséges egyedi kódot. A megrendelést 3 napon át lehet átvenni az egyedi kóddal. Ha a termék átvétele nem történik meg határidőn belül, a szolgáltató visszaszállítja a megrendelést az Inno-Pet-nek.

A csomagterminál szolgáltatás díjairól a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatjuk a vásárlókat.

A Vásárló csomagterminál útján való kiszállítás esetén is köteles a kiszállított termék(ek)et tételesen megvizsgálni, beleértve azok mennyiségét és külső sértetlenségét.

Amennyiben a Vásárló az átvétel során azt észleli, hogy a megrendelt termék(ek) nem a megrendelt mennyiségben kerültek kiszállításra, vagy sérülést észlel a csomagoláson, abban az esetben a FoxPost Zrt. felé köteles panaszt tenni: https://foxpost.hu/ugyfelszolgalat/csomagkuldes/serult-csomag. A csomag átvételét követően észlelt külső sérüléssel vagy az átvételt követő mennyiségi kifogással kapcsolatos reklamációt a FoxPost Zrt. felé megtett panasz hiányában az Inno-Pet nem tud elfogadni.

Amennyiben a megrendelt termék sérülése csak annak kicsomagolását követően válik észlelhetővé (tehát a termék csomagolásán külsérelmi nyom nem látható), a Vásárló ennek tényét a Top Dog Webshop Ügyfélszolgálatánál köteles bejelenteni jelen ÁSZF 16. pontjának a panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezései szerint.

Minden szállítási módra érvényes közös rendelkezések

A megrendelt termékek vételáráról (és amennyiben felszámításra kerül, a szállítási költségről) a Top Dog a Vásárló részére elektronikus számlát állít ki, melyet a megrendelt termékekhez mellékelten a kiszállítás során juttat el a Vásárló részére.

Az adott megrendelés kiszállítását végző partner szolgáltató nevéről és elérhetőségéről a Vásárló a megrendelés visszaigazolása e-mailben kap tájékoztatást. A megrendelés visszaigazolását követően a Top Dog kiszállítást végző partnere egy külön e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelése kiszállításának további részleteivel kapcsolatban.

A megrendelés Top Dog által történő kézhezvételt követő lehető legrövidebb időn belül kerül kiszállításra. A Top Dog törekszik arra, hogy a kiszállításra maximum 10 munkanapon belül sor kerüljön. Az aktuálisan rendelkezésre álló raktárkészlettől függően az egyes termékek várható szállítási idejéről az adott termék adatlapján tájékoztatjuk Vásárlóinkat. Abban az esetben, ha a Vásárló több terméket rendel meg, a szállítási idő a leghosszabb szállítási idejű termékhez igazodik, tekintettel arra, hogy az egy rendelés során leadott termékek egyszerre kerülnek kiszállításra a Vásárló részére.

A kiszállítás várható ideje a Top Dog által a megrendelési folyamat során adott eltérő tájékoztatás hiányában jellemzően a megrendelés leadását követő 1-3 munkanap. Akciós időszakokban a megnövekedett rendelés szám miatt a kiszállítási idő megnövekedhet.

A kiszállítás pontos napjáról (és házhozszállítás esetén annak időintervallumáról) a kiszállítást végző szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

A megrendelt áru átvétele a Vásárló által megadott szállítási címen, illetve a csomagpontokon vagy a csomagterminálból a Vásárló kötelessége és felelőssége. Amennyiben a Vásárló nem tudja személyesen átvenni a megrendelt árut, köteles gondoskodni róla, hogy más, megfelelően feljogosított személy az árut átvegye. Amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból kétszer sikertelen, a Top Dog választása szerint jogosult a kézbesítés újbóli megkísérlése mellett a sikertelen kiszállítások díját a Vásárlónak felszámítani, vagy a szerződéstől elállni, és a sikertelen kézbesítések díját a visszatérítendő vételárból levonni.

A megrendelt termékek vételáráról (és amennyiben felszámításra kerül, a szállítási költségről) a Top Dog a Vásárló részére elektronikus számlát állít ki, melyet tartós adathordozón, elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mail címre megküldve juttat el a Vásárló részére.

 

10. Árak, Kedvezmények

A termékek ára és a feltüntetett kedvezmények a webáruház felületén kerülnek meghatározásra, és visszavonásig érvényesek. A webáruházban megjelenő árakat és kedvezményeket csak a Top Dog Webshop oldalán leadott rendelések esetén biztosítjuk. A Top Dog Webshopban megjelenő árak és akciók eltérhetnek az üzletekben megjelenő áraktól és akcióktól, illetve kizárólag az egyes üzletekre vonatkozó áraktól és akcióktól.

A Weboldalon elérhető akciós termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

A Top Dog azon Felhasználók részére, akik a Weboldalon profilt létrehoztak és a hírlevélre is feliratkoztak, üdvözlőajánlatot, illetve egyéb kedvezményeket (például szállítási díjkedvezmény, visszatérő vásárló kedvezmény, stb.) biztosíthat online kupon formájában a Weboldalon megjelenő felugró ablakokon keresztül vagy e-mailben. A kedvezmény jellegét és felhasználásának feltételeit az adott online kupon tartalmazza.

 

11. Közreműködők

A Top Dog által közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybevett szolgáltatók a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:

Mixpakk Kft.(logisztika, számlaadminisztráció, fuvarszervezés, kiszállítás)

Székhely és levelezési cím: 1116 Budapest, Barázda utca 42.

cjsz: 01-09-991117

adószám: 24114640-2-43

Email cím: info@mixpakk.hu

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (megrendelések kiszállítása)

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

cjsz: 13-09-111755

adószám: 12369410-2-44

Email cím: info@gls-hungary.com

 

FoxPost Zrt. (megrendelések kiszállítása)

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

Levelezési cím (egyben fióktelep): 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

cjsz: 10-10-020309

adószám: 25034644-2-10

Email cím: info@foxpost.hu

 

12. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Top Dog hibás teljesítése esetén a Top Dog-al szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Top Dog számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Top Dog költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Top Dog adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Top Dog-al szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Top Dog nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

13. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termékszavatossági joggal Ön akkor élhet, ha Ön kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje – azaz fogyasztónak minősül.

Ingó dolog (termék) hibája esetén, ha Ön fogyasztó – választása szerint – a Kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (pl. Top Dog) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

14. Kötelező jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

A Top Dog-ot hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új, 10.000,- Ft eladási ár feletti tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállási kötelezettség terheli, amennyiben Ön a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül. A Ptk. szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön jótállási igényét?

Ön a jótállási igényét a termék értékétől függő hosszúságú jogvesztő határidőn belül érvényesítheti, mely határidő a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést a Top Dog vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Önt milyen jogok illetik meg a jótállás alapján?

Ön jótállás esetén, jótállási jegyével – elsősorban, választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Top Dog-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Top Dog a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha Önnek a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Top Dog költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a jótállási igényét választása szerint a Top Dog székhelyén, bármely üzletében, és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatos további részletszabályokat a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

Mikor mentesül a Top Dog a jótállási kötelezettsége alól?

A Top Dog jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

15. Elállás

15.1. Elállási jog gyakorlása

 

Amennyiben Ön fogyasztónak minősülő Vásárló, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében Ön jogosult a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A Korm. rendelet értelmében fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Ön indokolás nélküli elállási jogát a termék kézhezvételétől (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék kézhezvételétől) számított 14 napon belül gyakorolhatja. Kézhezvétel napjának az a nap minősül, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ön a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Top Dog részére postán ajánlott küldeményként, vagy a csibazsolt@gmail.com e-mail címre elektronikus levél formájában a fenti határidőn belül. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja vagy e-mailben elküldi nyilatkozatát.

Az elálláshoz Ön felhasználhatja a jelen ÁSZF 15.3 pontja szerinti nyilatkozat mintát is, de azt megteheti bármely, az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is.

Az elektronikus úton megküldött elállást a Top Dog a megküldést követően haladéktalanul visszaigazolja.

 

15.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Az Ön elállása esetén Ön köteles gondoskodni a megvásárolt termék(ek) haladéktalan, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belüli, Top Dog részére történő visszajuttatásáról.

Elállás esetén Önt kizárólag a Top Dog által megszervezett visszaszállítás közvetlen költsége terheli.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Top Dog visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Top Dog mindaddig jogosult visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


 

15.3 Kivételek az elállási jog alól

Önt nem illeti meg az elállási jog többek között

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak,

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az Önt megillető elállási jog alóli további kivételeket teljeskörűen a Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

Fentiek alapján, állategészségvédelmi és higiéniai okokból Ön az állati felhasználásra szánt, zárt csomagolású termékek (például állateledel, kutyapelenka, rágókák, vitaminok, stb.) esetében kizárólag bontatlan csomagolású, még használatba nem vett termékkel kapcsolatban gyakorolhatja elállási jogát.

Elállási igény esetén kérjük töltse ki az alábbi nyilatkozatot, majd küldje az csibazsolt@gmail.com  e-mail címre.

 

16. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel, illetve a Top Dog tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Webshop Ügyfélszolgálat

Cím: 9024 Győr, Illyés Gyula u. 8.

E-mail:csibazsolt@gmail.com 

Tel: +36 70 630 7001

A Top Dog a Vásárlói kérdéseket, kifogásokat és panaszokat e-mailben folyamatosan, a megadott közvetlen telefonos elérhetőségen pedig munkanapokon 9:00-17:00 között között fogadja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Top Dog azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Top Dog a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Top Dog az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Amennyiben a panaszt a Top dog elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Top Dog köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Abban az esetben, ha a Top dog és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Top Dog-al való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A Vásárló jogosult panasszal fordulni az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz abban az esetben, ha a Vásárló a fogyasztói jogainak megsértését észlelte. A fogyasztóvédelmi hatóságokat a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet tartalmazza.  Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Top Dog-ot, ha a fogyasztó a békéltető testületi eljárást a Top Dog székhelye szerint illetékes békéltető testületnél kezdeményezi, a békéltető testület eljárása során kiemelt együttműködési kötelezettség terheli: köteles egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani a meghallgatásokon, valamint előzőleg érdemi válasziratot kell megküldeniük a békéltető testület számára.

A Top Dog székhelye szerint illetékes Győri Békéltető Testület elérhetőségei:

9021 Győr, Szent István út 10/a. 

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu 

Telefon: 06-96-520-217

További információk a békéltető testületi eljárásról: https://www.bekeltetes.hu

Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

Online vitarendezési platform. A Vásárló a https://ec.europa.eu/odr weboldalon keresztül online módon is panaszt tehet a weboldalon meghatározott eljárásrend szerint. Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

 

17. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, amelyek felett a Top Dog minden őt megillető jogot fenntart.

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Top Dog előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Top Dog előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Top Dog előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Jó és kényelmes online vásárlást kívánunk!

 

Budapest, 2023.09.01.

 

Top Dog Kft.

bottom of page